Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фляшнікова Алла Борисівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

 У 1983 р. закінчила Київський інститут народного господарства імені  Д.С. Коротченка. З 1993 р. – асистент кафедри загальної та економічної соціології Київського державного економічного університету.
З 1996 р. – асистент кафедри політології та соціології КНЕУ ім. В.Гетьмана. З 1998 р. – старший викладач тієї ж кафедри. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи порівняльного аналізу соціологічних та статистичних оцінок бідності і багатства в Україні».

В 2012 р. отримала звання доцента.

Загальна кількість публікацій – 43.