Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ільченко Богдан Валерійович

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

1977 р. н.  У 1999 р. закінчив КНЕУ ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа», у 1999-2002 навчався в аспірантурі цього ж університету. З 2003 працює на кафедрі політології і соціології. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Формування інституту соціального діалогу в процесі розвитку українського суспільства» за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
 Викладає навчальні дисципліни «Соціологія», «Політологія», «PR».
Сфера наукових інтересів: соціальний діалог, соціальна відповідальність, сталий розвиток.
Має 15 публікацій.