Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Піддубна Катерина Сергіївна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

У 2009 році з відзнакою закінчила ДВНЗ "Національний авіаційний університет" та отримала ступінь магістра за спеціальністю " соціолог, викладач". З 2009 року працювала асистентом кафедри політології та соціології ДВНЗ "Київського національного економічного університету" ім. В. Гетьмана. З 2016 року - асистент кафедри соціології ДВНЗ "Київського національного економічного університету" ім. В. Гетьмана. З 2010 року - аспірант кафедри соціології ДВНЗ "Національного педагогічного університету" ім. М. П. Драгоманова. Тема дисертаційної роботи "Інституалізація бізнесевої освіти в сучасному українсьому суспільстві." Коло наукових інтересів: соціологія освіти, бізнесова освіта, соціальна відповідальність, соціална відпоідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, соціологія бізнесу. Автор 15 наукових статей.