Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рахманов Олександр Адольфович

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: Професор кафедри соціології
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

Навчався у Київському університеті ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, за спеціальністю «соціологія», після закінчення присвоєно кваліфікацію спеціаліста «соціолог, викладач».
Працював на посадах референта, спеціаліста з питань організації підприємницької діяльності в юридичній фірмі «Де-юре» та банку «АВАЛЬ», м. Київ. Навчався в аспірантурі КНЕУ за спеціальністю «економічна соціологія»У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата соціологічних наук (тема «Соціокультурні чинники інституціоналізації українського підприємництва»). У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора соціологічних наук (тема «Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні»). З 1997 р. по теперішній час на різних посадах кафедри політології та соціології: аспіранта, асистента, з 2007 р. – старшого викладача, з 2008 р. – доцента кафедри політології та соціології, з 2013 р. – професора кафедри соціології. 

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор більше ніж 80 наукових і методичних публікацій (у тому числі монографія «Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні», навчально-методичний посібник «Соціологія підприємництва» та навчально-методичний комплекс «Соціальна стратифікація і класова структура суспільства») загальним обсягом понад 60 друк. арк. з проблематики загальної та економічної соціології.