Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Терещенко Наталія Володимирівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

1970 р. н. У 1994 р. закінчила Київський державний економічний університет, після чого працює в ньому.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування мотивації трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні» за спеціальністю 22.00.04 –  спеціальні та галузеві соціології. У 2008 р. було присвоєно вчене звання доцента по кафедри політології та соціології.
Розробила та вдосконалила навчальну та робочу програми з дисципліни «Економічна соціологія». Прийняла участь у розробці типових навчальних програм і планів з дисципліни «Соціологія».

Автор інноваційної методики викладення наук і дисциплін на основі інтелект-карт.
Автор 53  публікацій із соціально-економічної проблематики та впровадження сучасних методів у навчання.
Заслужений викладач КНЕУ.