Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна соціологічна теорія

Мета:формування у студентів знань щодо суті та специфіки основних рівнів теоретичного аналізу соціальної дійсності, методологічних засад соціологічного пізнання соціальних явищ та процесів, концепцій соціального розвитку

Завдання:поглибити розуміння студентами суті соціологічних понять та категорій;сформувати навички проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальної дійсності;сприяти розвитку соціологічного мисленняпри вивченні явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

       Предмет:принципи соціального пізнання дійсності, основні методологічні засади соціологічного аналізу суспільства як цілісної соціальної системи, механізмів його функціонування та розвитку, суті соціальних зв’язків та взаємодій.

 
Остання редакція: 08.09.16

Публікаціі з предмету

  • Загальна соціологічна теорія (90 KB)паспорт спецкурсу «Загальна соціологічна теорія»05 Жовтня 2017 р.
  • Загальна соціологічна теорія (302.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань зі спецкурсу «Загальна соціологічна теорія»04 Жовтня 2017 р.