Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціолог - професія XXI століття

Соціолог - професія XXI століття

        Слово «соціологія» у багатьох асоціюється сьогодні головним чином з телевізійними передачами, сторінками газет або сайтами Інтернету, де повідомляється про результати проведених соціологічних опитувань з тих чи інших проблем. Теми опитувань можуть бути найрізноманітнішими - від рейтингу політиків до ступеня задоволеності роботою міського транспорту, - але, соціолог видається, перш за все, людиною з анкетою в руках, який підходить до Вас на вулиці або дзвонить в Вашу квартиру зі словами: "Добрий день! Ми проводимо соціологічне опитування на тему ... "

    Що ж, соціологічні опитування, дійсно, є частиною соціології. Більш точно - це один із способів отримання соціологічного знання. Однак соціологія як наука аж ніяк не зводиться тільки до них.

      Що ж таке сучасна соціологія і чим вона займається? За визначенням, соціологія є наука про суспільство. Але сказати лише так - недостатньо: адже суспільство вивчають і інші науки - історія, юриспруденція, демографія та ін. На відміну від них, соціологія розглядає суспільство як цілісну систему функціонування соціальних спільнот (до них відносяться, наприклад, сім'я, населення міста, молодь, людство і т.д.), вивчає відносини, що існують між цими спільнотами, а також досліджує і пояснює поведінку людей в суспільстві. Соціологія вивчає соціальні норми, цінності, ролі, статуси, переваги, громадську думку і багато інших явищ, з яких складається те, що ми називаємо "соціальним життям".

     Чи цікаво працювати соціологом? Та й ще раз так! Адже соціолог має абсолютно унікальну можливість отримувати інформацію, так би мовити, з перших рук. У процесі проведеного дослідження соціолог безпосередньо спілкується з людьми, збирає і узагальнює отримані дані. На підставі цих даних соціолог отримує нове знання. Уявіть собі, що ви єдиний володар цього нового знання, яке потім буде доведено до інших людей - через статті, книги, засоби масової інформації і комунікації.

       Чи перспективно сьогодні здобути освіту соціолога? Упевнений, що в XXI столітті соціологія буде займати особливе місце серед інших соціальних і гуманітарних дисциплін. Справа в тому, що сучасне суспільство стає все більш і більш складною системою. Наш світ глобальний і взаємопов'язаний. Ми безліч разів були свідками того, наскільки події, що трапилися в одній частині світу, впливають на що відбуваються в інший. Пояснити і зрозуміти сучасне суспільство може тільки наука, що має цілісний, інтегративний погляд на нього. Саме такою і є соціологія. Суспільство не може бути байдужим до науки, яка це суспільство вивчає і яка служить його так би мовити "дзеркалом". На соціологію сьогодні покладається особлива місія - з одного боку, допомогти суспільству ... з іншого боку, допомогти людині успішніше адаптуватися до цього складного і постійно мінливого світу.

Остання редакція: 14.11.17