Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія розвитку інформаційних технологій

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: вироблення у студента-магістранта необхідного кругозору та навичок проблемно-орієнтованого мислення у сфері аналізу перспектив розвитку інформаційниї технологій та розуміння його колізій, включаючи питання еволюції людства та цивілізації, соціально-політичного, етико-правового та широкосвітоглядного характеру.

Завдання науки: ознайомити студентів із ключовими філософськими проблемами та позиціями сторін дискусій в питаннях розвитку інформаційних технологій; виробити навички самостійної дослідницької роботи міждисциплінарного характеру з укладанням тез.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

– розумітиме основні проблеми розвитку інформаційних технологій в контексті еволюції цивілізації, їх соціальні наслідки;

– знатиме основні позиції в питаннях про можливість створення штучного інтелекту та перспективи біоінформаційних систем;

– орієнтуватиметься в етичних кодексах та принципах їх розробки в застосуванні до питань обігу інформації, соціальної відповідальності держави та бізнесу в сфері ІТ, їх користувачів;

– розумітиме ключові аспекти правової регуляції ІТ-сфери та інформаційної політики держави;

– вмітиме аналізувати концептуально складний текст, виокремлючи в ньому поставлену проблему та аргументи на користь тези, що обстоюється;

– закріпить новичку критично ставитись до відомостей, що надходять, розуміючи ті  способи, якими здійснюється маніпуляція свідомістю чи порушується критичність мислення;

– вмітиме аналізувати структуру аргументативного процесу в дискусійному питанні та публічно виступати, аргументовано їх обстоюючи.

Остання редакція: 02.11.20

Публікаціі з предмету