Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логіка та критичне мислення

Остання редакція: 09.10.19

Публікаціі з предмету

  • Логіка та критичне мислення (магістерський рівень в.о.) (67.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Логіка та критичне мислення» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економічна аналітика та стратегія», спеціалізації 6Е17 «Економіка»09 Жовтня 2019 р.