Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етика

 Мета науки: ознайомлення студентів з предметним полем етики, понятійним апаратом та головними концептуальними інтерпретаціями; висвітлення сутності моралі як ціннісного ядра культури, особливостей моральнісного самовизначення особистості. Формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості.

Завдання науки: з’ясування змісту і смислу моральних цінностей, норм, етичних кодексів у взаємозв’язку із глобальними проблемами сучасності; сприяння відкриванню студентами власної культурної ідентичності, становленню морально-етичної культури міжособових взаємин; ініціації гуманітарного, гуманістичного мислення, етичних та комунікативних компетенцій.

Результати навчання. При успішному опануванні наукою студент зможе:

-                     оперувати понятійним та категоріальним апаратом дисципліни, знати особливості моральної регуляції та соціальної сутності моралі,

-                     аналізувати вплив моральних факторів на сучасний суспільний поступ,визначати лінію особистісної поведінки в умовах розмаїття культур і субкультур;

-                     проявляти етичні компетенції, навички внутрішньої вимогливості, відповідальності по відношенню до себе та толерантного, гуманістичного ставлення до іншого;

-                     аналізуватипричини «етичного повороту», виникнення феномену прикладної етикитависвітлюватиособливості її різновидів.

-                     володіти відповідним етичним інструментарієм для аналізу та прийняття рішень в конкретних ситуаціях ділового життя; застосовувати етичні методи діагностики ділової поведінки;

-                     володіти знаннями етико-моральних основ професійної діяльності, культури спілкування та етикету,проявляти комунікативні компетенції, ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

  • Етика (689.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Етика» «6У01-Професійна освіта (економіка)»;«6У03-Економічна та соціальна психологія»;«6О01-Облік, аудит та оподаткування»;«6А02-Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»;«6Ф01-Фінанси»;«6Ф02-Банківська справа»;«074-Публічне управління та адміністрування»;«6і01-Економічна кібернетика»;«6Ю01-Правознавство»;«122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології»25 Жовтня 2017 р.
  • Етика (102.5 KB)паспорт дисципліни  «Етика»  «6У01-Професійна освіта (економіка)»;«6У03-Економічна та соціальна психологія»;«6О01-Облік, аудит та оподаткування»;«6А02-Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»;«6Ф01-Фінанси»;«6Ф02-Банківська справа»;«074-Публічне управління та адміністрування»;«6і01-Економічна кібернетика»;«6Ю01-Правознавство»;«122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології»25 Жовтня 2017 р.