Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія

Наука «ФІЛОСОФІЯ»
Освітній ступінь:
бакалавр

Мета науки: надання студентам системи знань із філософії як історично першої форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студента.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань з історії та теорії філософії, філософії економіки, зокрема, а також уміння застосовувати здобуті знання у процесі осмислення реалій економічного буття та у професійній діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

– розумітимеключові аспекти історичних та теоретичних проблем філософії;

- сформує навики критичного осмислення навколишнього світу, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати філософські проблеми із розв’язанням завдань економічної теорії й практики;

- здобуде досвід управління інформацією, публічного мовлення та міжособистісного спілкування, уміння логічно правильно, аргументовано, ясно й чітко висловлювати думки, що сприятиме підвищенню рівня культури мислення;

- шанобливо ставитиметься до культурного спадку рідного народу, проявлятиме толерантність до соціально-культурних, релігійних відмінностей народів світу;

- проявлятиме готовність до соціальної взаємодії на ґрунті загальноприйнятих моральних та правових норм;

- усвідомить значення гуманістичних цінностей для збереження та розвитку сучасної цивілізації;

- умітиме критично мислити, генерувати ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

 • Філософія 053 (97.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 054 (97.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У04 «Соціологія економіки та підприємництва»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 073 6У06 (120.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У06 «Менеджмент персоналу»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 073 6А03 (101.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6А03 «Менеджмент агробізнесу»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 073 6E04 (123.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6E04 «Менеджмент бізнес-організацій»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 242 (102.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6P05 «Туризм»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 281 (114.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е05 «Публічне управління та адміністрування»»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6Е07 (100.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е07 «Економічна аналітика»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6А04 (116.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6А04 «Економіка агробізнесу»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6Р07 (100.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р07 «Економіка міста та урбаністика»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6Е02 (120.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е02 «Економіка підприємства»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6Р06 (100.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р06 «Зелена економіка»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6М01 (121 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6М01 «Міжнародна економіка»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6М02 (100.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 071 6О04 (116.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми)  6О04 «Диджитал-облік»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 071 6A02 (116.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6A02 «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 071 6О02 (120.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми)  6О02 «Облік і аудит»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 071 6О03 (116.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми)  6О03 «Податковий менеджмент»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 072 6Ф05 (120.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми)  6Ф05 «Банківський бізнес»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 072 6Ф06 (138.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф06 «Митна справа»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 072 6Ф03 (120.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф03 «Фінанси»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 072 6Ф04 (120.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф04 «Корпоративні фінанси»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 075 (122.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р03 «Маркетинг»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 076 6Р04 (100.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р04 «Комерційна діяльність та логістика»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 076 6М04 (117.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6М04 «Міжнародний бізнес»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 076 6Е08 (117.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е08 «Підприємництво»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 292 (100.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6М03 «Міжнародні економічні відносини»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 081 (57.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ю01 «Правознавство», 6Ю02 «Право національної безпеки», 6Ю03 «Право громадської і політичної діяльності»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 125 (352 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 125 «Кібербезпека», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і05 «Кібербезпека»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 124 (350.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми)  і04 «Системний аналіз»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 122 (407 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і03  «Комп’ютерні науки»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6і02 (401 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02 «Цифрова економіка»25 Червня 2019 р.
 • Філософія 051 6і01 (441.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Філософія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6 і01 «Економічна кібернетика»25 Червня 2019 р.
 • Philosophy 051 6М01 (82.9 KB)Methodological materials for studying the discipline "Philosophy" forstudents of  thefirst (Bachelor) level of higher education, the field of knowledge 05 "Social and behavioral sciences", specialty 051 "Economics", specialization (educational and professional program) 6M01 "International Economy"25 Червня 2019 р.
 • Philosophy 073 (81.2 KB)Methodological materials for studyingthe discipline "Philosophy" forstudents of the first (Bachelor) level of higher education, the field of knowledge 07 "Management and Administration", specialty 073 "Management", specialization (educational and professional program) 6Е04 "Management of Business Organizations"25 Червня 2019 р.
 • Philosophy 125 (85 KB)methodological materials for studyingthe discipline "Philosophy" forstudents of the first (Bachelor) level of higher education, the field of knowledge 12 "Information Technologies", specialty 125 "Cybersecurity", specialization (educational and professional program) 6i05 "Cybersecurity"25 Червня 2019 р.
 • Philosophy 051 6i07 (85.1 KB)Methodological materials for studyingthe discipline "Philosophy" forstudents of the first (Bachelor) level of higher education, the field of knowledge 05 "Social and Behavioral Sciences", specialty 051 "Economics", specialization (educational and professional program) 6i07 "Digital Economy"25 Червня 2019 р.
 • Філософія (6О01,6А03,6А03,6А04,6Р01,6Р02,6Р04,6У02,6У04 та інш.) (127.5 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2 курс)25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6Е01,6Е02,6А01,,6А02,,6Ф01,,6А02) (113.5 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2, 3 курс)25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6Е01,6Е02,6А01,,6А02,,6Ф01,,6А02) (1.4 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» «6Е01-Економічна теорія»; «6Е02-Економіка підприємства»; «6А01-Економіка агробізнесу»; «6Ф01-Фінанси»; «6Ф02-Банківська справа»ка»25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6і01,6і02,122,124,125) (675.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» «6і01-Економічна кібернетика»; «6і02-Соціально-економічна статистика»; «122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; «124-Системний аналіз»; «125-Кібербезпека»25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6і01,6і02,122,124,125) (102 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2 курс)  25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія спец. «Правознавство» (110 KB)паспорт з науки «Філософія» спеціальність «Правознавство» 25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6О01,6А03,6А03,6А04,6Р01,6Р02,6Р04,6У02,6У04 та інш.) (1.5 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Філософія» для спеціальність «6О01-Облік, аудит та оподаткування»;«Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»;«6А03-Менеджмент агробізнесу»;«6Е03-Національна економіка»;«6Е04-Менеджмент бізнес-організацій»;«6Р01-Регіональна економіка та місцеве самоврядування»;«6Р02-Екологічна економіка»;«6Р04-Комерційна діяльність та логістика»;«6У02-Управління персоналом та економіка праці»;«6У04-Соціологія економіки та підприємництва»«6Е06-Підприємницька діяльність;«6М01-Міжнародна економіка»;«6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»;«6М04-Міжнародний бізнес»;«6У01-Професійна освіта (економіка)»;«6У03-Економічна та соціальна психологія»;«074-Публічне управління та адміністрування»;«075-Маркетинг»;«242-Туризм»;«292-Міжнародні економічні відносини»25 Жовтня 2017 р.
 • Філософія (6Ю01-Правознавство) (875 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс) 25 Жовтня 2017 р.