Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Метод фокус-груп

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Метод фокус-груп (234 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Метод фокус-груп»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Метод фокус-груп (97.5 KB)05 Жовтня 2017 р.