Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальні технології

Предмет дисципліни: основні технології пізнавальної діяльності в сучасній соціології, організація науково-дослідної діяльності студента соціологічного фаху.

Мета дисципліни: оволодіння фундаментальними технологіями пізнавальної діяльності в соціології, їх пізнавальними можливостями та процедурними особливостями.

 Завдання дисципліни:

–опанування студентами наукової термінології та специфічної методології наукового пошуку в соціологічній науці;

– допомогти студентам в орієнтації та розумінні основних напрямків розвитку сучасної соціологічної теорії;

– ознайомити студентів з основними когнітивними картинами соціальної дійсності, їх методологічною специфікою;

–розуміння процедури та методики реалізації пізнавальних технологій в мікро- та макро- соціології;

–формування у студентів критичного осмислення методологічних особливостей затосування, гносеологічних спроможностей різних пізнавальних соціологічних технологій;

вдосконалення у студентів вмінь та навиків самостійного правильного вибору пізнавальних соціологічних технологій в залежності від галузі, теми, мети й завдань та специфіки науково-дослідної діяльності.

Остання редакція: 30.01.20