Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія підприємництва

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія підприємництва 054 ()методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія підприємництва»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія у сфері економіки» 18 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія підприємництва 076 (222 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма/спеціалізація «Підприємництво»16 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія підприємництва (83.5 KB)паспорт спецкурсу «Соціологія підприємництва» .Дисципліна бакалаврського рівня.05 Жовтня 2017 р.