Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія управління

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія управління (306 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія управління»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія управління (110 KB)паспорт спецкурсу «Соціальне управління» .Дисципліна бакалаврського рівня.05 Жовтня 2017 р.