Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні соціологічні теорії глобалізації

Публікаціі з предмету

  • Сучасні соціологічні теорії глобалізації (67.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сучасні соціологічні теорії глобалізації»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.