Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна соціологічна теорія

Мета:формування у студентів знань щодо суті та специфіки основних рівнів теоретичного аналізу соціальної дійсності, методологічних засад соціологічного пізнання соціальних явищ та процесів, концепцій соціального розвитку

Завдання:поглибити розуміння студентами суті соціологічних понять та категорій;сформувати навички проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальної дійсності;сприяти розвитку соціологічного мисленняпри вивченні явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

       Предмет:принципи соціального пізнання дійсності, основні методологічні засади соціологічного аналізу суспільства як цілісної соціальної системи, механізмів його функціонування та розвитку, суті соціальних зв’язків та взаємодій.

 Робочі програми та методичні матеріали

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Загальна соціологічна теорія (231.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна соціологічна теорія»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»16 Жовтня 2019 р.
  • Загальна соціологічна теорія (90 KB)паспорт спецкурсу «Загальна соціологічна теорія»05 Жовтня 2017 р.