Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етика та естетика

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметом етики та естетики: моральністюу єдності її універсальних, нормативних та прикладних вимірів; особливостями емоційно-чуттєвого пізнання світу людського буття та мистецтвом як художнім втіленням цього пізнання. Формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості.

Завданння дисципліни: сформувати професійні компетенції, що є достатніми і для успішного виконання трудових функцій, і для професійних завдань, які виконують фахівці з психології та соціології

Результати навчання. За успішного опанування дисципліною студенти зможе:

-         оперувати понятійним та категоріальним апаратом дисципліни;

-         визначати базовіморальні та естетичні цінностіітрадиціїнаціональної та регіональних культур;

-         аналізувати етико-моральні основи (цінності, принципи, норми, стандарти) професійної діяльності соціолога та психолога;

-         аналізувати вплив моральних та естетичних факторів на сучасний суспільний поступ,вирізняти основні художні напрями та стилі сучасного мистецтва, їх етичну забарвленість, а також орієнтуватися в просторі художніх практик сьогодення;

-         аналізувати особливості мистецтва як соціального та культурного феномену, характеризувати видову специфіку мистецтва;

-         визначати лінію особистісної поведінки в умовах розмаїття культур і субкультур;

-         проявляти етичні компетенції, навички внутрішньої вимогливості, відповідальності по відношенню до себе та толерантного, гуманістичного ставлення до іншого;

-         застосовувати етичні методи діагностики ділової поведінки та виробляти елементарні навики етичної експертизи;

-         вміти ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

Остання редакція: 02.11.20

Публікаціі з предмету

  • Етика та естетика (97.5 KB)паспорт дисципліни «Етика та естетика» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (3 курс)25 Жовтня 2017 р.
  • Етика та естетика», 6102 (Психологія) (403 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни«Етика та естетика»для студентів   студентів спеціальність 6102 «Психологія25 Жовтня 2017 р.