Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності (К-ра Соціології)

Мета:створення у студентів уявлення про соціологію як самостійну науку, її особливості, структуру, функції та основні завдання. Дана дисципліна дає можливість увійти у коло проблем соціологічної науки та діяльності соціологів-практиків, ознайомлення з якими необхідне для опанування соціологічного фаху. Вивчення дисципліни також необхідне для початкового формування у студентів соціологічного стилю мислення.

Завдання:розкрити зміст соціології як складової частини загального циклу суспільно – гуманітарних дисциплін, що вивчаються у сучасному вищому навчальному закладі; розглянути особливість і важливість знань соціології в зв'язках та взаємодіях, що виникають в середині суспільства, а також взаємовідносинах між людиною та суспільством  та різними суспільствами; ознайомитись з колом проблем соціологічної науки та діяльності соціологів – практиків; навчитись оперувати теоретичним та фактичним матеріалом з курсу; розкрити особливості наукової діяльності студента-соціолога.

Предмет: сутність та зміст соціології як складової частини загального циклу суспільно – гуманітарних дисциплін, що вивчаються у сучасному вищому навчальному закладі; особливість і важливість знань соціології в зв'язках та взаємодіях, що виникають в середині суспільства, а також взаємовідносинах між людиною та суспільством  та різними суспільствами. 

Робочі та методичні програми

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету