Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Деркач Вадим Леонтійович

Кафедра: Кафедра філософії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчив біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1993); факультет психології Міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка (1996). Навчався в аспірантурі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.  Захистив кандидатську дисертацію на тему "Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем (філософсько-методологічні аспекти)" (2001). Спеціальність: філософія науки.  
На кафедрі працює з 2002 р. Викладає дисципліни: філософія, етика, філософія розвитку інформаційних технологій, філософія науки, методологія економічних досліджень.