Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лук’яненко Ольга Миколаївна

Кафедра: Кафедра філософії
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті (2000).
На кафедрі працює від 2003 р. Пройшла стажування на кафедрі філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.). За результатами напряму наукових досліджень Лук'яненко О.М. опубліковано низку наукових статей та тез доповідей на міжнародних конференціях. Серед них:«Контури транзитивного суспільства: нові контексти та інтерпретації»,«Філософсько-праксеологічні аспекти розвитку громадянського суспільства як суб’єкта публічного управління», «Аналітична функція соціальної філософії у соціальному пізнанні інформаційної безпеки», «Особливості конструювання соціальної реальності в індустріальному та інформаційному суспільствах». Викладає дисципліни: філософія.