Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Присухін Сергій Іванович

Кафедра: Кафедра філософії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Біографія:

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1986 р.).

Професійну біографію розпочав на кафедрі філософії Київського політехнічного інституту (1986―1994 рр.). В 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Феномен кризи міжнаціонального спілкування у колишньому СРСР: досвід соціологічного та політичного аналізу" і отримав науковий ступінь кандидата філософських наук. В 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри філософії.

Від 1995 р.  по цей час працює на кафедрі філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, семінарів з проблем історії філософії, філософії релігії, релігієзнавства, законодавчого забезпечення прав і свобод людини.

Член Української Асоціації релігієзнавців. 

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, логіка, логіка та методологія наукових досліджень, системний підхід в організації наукових досліджень, філософія права.