Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Артюшина Марина Віталіївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: Завідувач кафедри педагогіки та психології
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Закінчила Київський університет імені Т. Г. Шевченка у 1994 році. З  1995 по  2013 роки працювала на кафедрі педагогіки та психології КНЕУ. З 1996 по 1999 роки навчалася в аспірантурі КНЕУ. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів" та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.У 2006 – 2009 роках навчалася у  докторантурі КНЕУ.   У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему "Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності" за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У  2013 - 2017 роках працювала заступником директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. У  2014 році отримала вчене звання професора. З вересня 2017 року повернулася до КНЕУ. Наразі є завідувачем кафедри педагогіки та психології.