Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Борисенко Лариса Леонідівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1980 р.) заспеціальністю«Психологія», фах «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів»

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.       

Основні напрямки наукових досліджень:

– психолого-педагогічні проблеми оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

– формування оптимальних навчальних стилів студентів;

– вплив акцентуацій особистості на результативність та якість навчання;              

– застосування ергономічного підходу в управлінні навчальною діяльністю студентів;

– компетентнісний підхід у професійній підготовці студентів вищих економічних навчальних закладів;                                                                      

– теоретичні та практичні аспекти організації науково-дослідної діяльності студентів вищих економічних навчальних закладів;

– теоретичні і методичні засади формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів;                                                        

– зміст та інструменти реалізації інноваційних технологій навчання у процесі психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті.

Кількість публікацій: 130 – з них: 20 навчально-методичних праць; 58 наукових праць у фахових виданнях; 9 наукових публікацій в закордонних виданнях; 43 публікації в наукових виданнях та матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

За період 2013-2015 р.р. була учасником 16 міжнародних науково-практичних конференцій (у тому числі: International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists «Scientific genesis» – Geneva (Switzerland), the 8th of August 2014; International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas» – Geneva (Switzerland), the27thofNovember2014; Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития науки и техники: вчера, сегодня, завтра», 14.05.-15.05.2015, – Лондон, Велика Британія).

Викладацька діяльність: викладає науки: «Психологія та педагогіка» – для студентів 1-го курсу обліково-економічного факультету, «Психология и педагогика» – для студентів 1-го курсу російськомовного потоку, «Психофізіологія» – для студентів 2-го курсу спеціальності «Психологія».

Бере участь як тренер-викладач у постійно діючих тренінг-курсах для викладачів Київського національного економічного університету «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів КНЕУ» і «Технології інноваційного навчання в економічному університеті».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів КНЕУ з напряму психолого-педагогічних досліджень.

У 2014 році підвищила кваліфікацію на кафедрі теорії та історії держави і права КНЕУ з напряму «Юридична психологія».