Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Борисенко Лариса Леонідівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Працює на кафедрі педагогіки та психології з 1994 року. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів». Має вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

Підвищила кваліфікацію на кафедрі теорії та історії держави і права КНЕУ з напряму «Юридична психологія» (2014 р.). Є сертифікованим  консультантом з напряму "Психотерапія психосоматичних розладів" (Київська асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, 2016 р.). Підвищила кваліфікацію в  Інституті післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за програмою Тренінг-курсу «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя" (2019 р.).

Організаційна робота. Виконує обов"язки відповідального на кафедрі  за організацію та проведення соціально-психологічної практики на третьому курсі  зі спеціальності 053 "Психологія". Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів КНЕУ з теоретико-практичних проблем психології. Бере участь як тренер-викладач у постійно діючому тренінг-курсі для викладачів  КНЕУ  «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя".

Наукова робота. Є автором 118 наукових праць. З них: 45 статей в наукових фахових виданнях; 15 (у співавторстві) навчально-методичних та навчальних посібників з грифом МОН; 9 статей в міжнародних наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 10 статей в інших наукових виданнях України; 39 тез в матеріалах та збірниках міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.          

Керівництво науковою роботою аспірантки кафедри педагогіки та психології Кучерявої К.В. (2015-2018рр.): дисертація  «Розвиток самоосвітньої компетентності» захищена зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук  ДК № 056504 від 26 лютого2020р.). Опонування  на захисті  5-ти кандидатських дисертацій (2014-2015 рр). 

Профілі в наукометричних базах:

Google Scholar: https://orcid.org/0000-0002-4318-997X  

ORCID iD: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bP_EajkAAAAJ&hl=ru

Коло наукових інтересів:

Вплив акцентуацій особистості на ефективність діяльності.

Соціально-психологічна адаптація особистості в освітньому процесі.

Науково-дослідницька компетентність майбутніх фахівців;

Системні засади в психофізіології;

Етіологія невротичних стилів поведінки особистості.

Викладацька діяльність.

Викладає дисципліни:

ОПП "Економічна та соціальна психологія" спеціальності 053 "Психологія" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:     

"Анатомія і фізіологія нервової системи людини"

"Психофізіологія та диференційна  психологія" 

"Клінічна психологія" 

"Патопсихологія"                                                                                                                                                         

ОПП "Економічна та соціальна психологія" спеціальності 053 "Психологія" на другому (магістерському) рівні вищої освіти:      

"Психологія мотиваційного менеджменту"

Нагороди 

Заслужений працівник КНЕУ (2014)

Працює на кафедрі педагогіки та психології з 1994 року. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів». Має вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

         Підвищила кваліфікацію на кафедрі теорії та історії держави і права КНЕУ з напряму «Юридична психологія» (2014 р.). Є сертифікованим  консультантом з напряму "Психотерапія психосоматичних розладів" (Київська асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, 2016 р.). Підвищила кваліфікацію в  Інституті післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за програмою Тренінг-курсу «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя" (2019 р.).

Організаційна робота. Виконує обов"язки відповідального на кафедрі  за організацію та проведення соціально-психологічної практики на третьому курсі  зі спеціальності                       053 "Психологія". Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів КНЕУ з теоретико-практичних проблем психології. Бере участь як тренер-викладач у постійно діючому тренінг-курсі для викладачів  КНЕУ  «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя".

Наукова робота. Є автором 118 наукових праць. З них: 45 статей в наукових фахових виданнях; 15 (у співавторстві) навчально-методичних та навчальних посібників з грифом МОН; 9 статей в міжнародних наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 10 статей в інших наукових виданнях України; 39 тез в матеріалах та збірниках міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.                                   

Керівництво науковою роботою аспірантки кафедри педагогіки та психології Кучерявої К.В. (2015-2018рр.): дисертація  «Розвиток самоосвітньої компетентності» захищена зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук  ДК № 056504 від 26 лютого 2020р.). Опонування  на захисті  5-ти кандидатських дисертацій (2014-2015 рр).                                                             

Профілі в наукометричних базах                                                                                           Google Scholar: https://orcid.org/0000-0002-4318-997X                                                                               ORCID iD: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bP_EajkAAAAJ&hl=ru

Викладацька діяльність.                                                                                                           Викладає дисципліни:                                                                                                                      ОПП "Економічна та соціальна психологія" спеціальності 053 "Психологія" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти                                                                                         "Анатомія і фізіологія нервової системи людини"                                                                      "Психофізіологія та диференційна  психологія"                                                                          "Клінічна психологія"                                                                                                               "Патопсихологія"                                                                                                                           ОПП "Економічна та соціальна психологія" спеціальності 053 "Психологія" на другому (магістерському) рівні  вищої  освіти:                                                                                         "Психологія мотиваційного менеджменту"

Нагороди                                                                                                                                          Заслужений працівник КНЕУ (2014 р.).