Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колесніченко Ліна Аліківна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

На кафедрі педагогіки та психології  працює з 1996 року.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Психологія», аспірантуру у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на кафедрі загальної психології; має науковий ступінь кандидата психологічних наук (2005 р.), вчене звання доцента (2007 р.); стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 27 р.років.

Має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи: є співавтором та редактором навчальних і навчально-методичних посібників, розробляє навчально-методичні матеріали, зокрема, програми навчальних дисциплін, навчально-методичні комплекси, завдання до модульних контрольних робіт. Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 50 назв.

З 2004 року очолює секцію «Психології», була координатором процесу ліцензування напрямку підготовки 6.030102 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки».

У 2015 році отримала статус навчаючого психоаналітика Європейської Конфедерації Психоаналітичної Психотерапії (ЄКПП), є навчаючим аналітиком Української Спілки Психотерапевтів.

Сфера інтересів: психоаналітична психотерапія, психологічне консультування, сімейне консультування, саморегуляція, соціальна психологія.