Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корват Лариса Володимирівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Освіта

З відзнакою закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю "психолог, викладач психологічних дисциплін".

Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук на тему "Особливості розвитку професійно-психологічних компетенцій майбутніх економістів". Має вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

Професійна діяльність

Має досвід практичної роботи як психолог-профконсультант Центру профорієнтації та Центру зайнятості населення.

Має досвід практичного консультування з питань вибору професії, особистісного зростання, міжособистісних стосунків тощо.

Є сертифікованим консультантом за напрямком позитивної психотерапії.

Організаційна робота

Є членом проектної групи магістерської освітньо-професійної програми "Економічна та соціальна психологія", обов'язки куратора (2017/2018, 2019/2020 н.р.); психолог Соціально-психологічної служби КНЕУ.

Наукова робота

Є автором 56 праць, з яких 4 навчально-методичних посібники з грифом МОН, 2 колективні монографії, 17 статей у фахових виданнях України, решта - статті та тези у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

Профілі у наукометричних  базах: 

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=0-77uUcAAAAJ&hl=ru

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5531-9535

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія» спеціальності 053 Психологія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 • "Загальна психологія: пізнавальна сфера особистості",
 • "Практикум з загальної психології",
 • "Психологія професійної діяльності",
 • "Профорієнтація та профвідбір",

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія» спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти

 • "Психологія бізнесу та підприємництва",
 • "Психологія професійного розвитку",

Освітньо-професійна програма «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні вищої освіти

 • "Психологія професійного розвитку",
 • "Практикум з сучасних психотехнологій"

Освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 • "Психологія професійної діяльності"

Освітньо-професійна програма «Право» спеціальності 081 «Правознавство» на першому  (бакалаврському) рівні вищої освіти

 • "Психологія та педагогіка"
 • "Розвиток критичного мислення"

Участь у міжнародних проектах

1.         Учасник міжнародного проєкту програми Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»  (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2018 рр.);

2.         Учасник міжнародного проєкту програми Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (2020-2022 рр).

Нагороди

Заслужений працівник КНЕУ (2019)