Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Савченко Олена В`ячеславівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: Заступник завідувача кафедри, професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Савченко Олена Вячеславівна

Освіта: Санкт-Петербурзький державний університет, спеціальність Психологія, кваліфікація: психолог, викладач (диплом № 529465 з відзнакою, виданий 24 червня 1993 р.); свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (№ N-1935-16 від 12.08.2016))

Аспірантура: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1994-2003);

у червні 2006 року захистила дисертацію «Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення суб’єкта у процесі оволодіння професійними поняттями» (науковий керівник - доктор психологічних анук, професор Ю.Л. Трофімов);

у жовтні 2006 року отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук (диплом № 036416 від 12 жовтня 2006 р. (протокол № 24-06/9));

Докторантура: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2013-2016 рр.), кафедра загальної та соціальної психології;

у березні 2017 р. відбувся захист дисертації «Психологія рефлексивної компетентності особистості» (науковий консультатн - доктор психологічних наук, професор Л.В. Засєкіна) у спеціалізованій раді Д.26.00.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

у червні 2017 р. отримала науковий ступень доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (диплом доктора наук ДД № 006684, від 26 червня 2017 р.);

Посади:

2003-2006 - асистент, викладач та старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету;

2007-2011 - завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;

2012-2013 та 2016-2017 - доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;

з вересня 2017 - по теперішній час - професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"