Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анатомія і фізіологія нервової системи

Мета навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи людини» – ознайомити студентів з закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи людини, сформувати уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки. При вивченні предмета слід пам’ятати, що функціонування нервової системи є основою формування психічних явищ, а процеси функціонування нервових структур значною мірою визначаються їх будовою і взаємозв’язками. Тому, вивчаючи анатомію і еволюцію нервової системи студенти повинні звертати увагу на особливості будови різних відділів нервової системи та сформувати цілісне уявлення про її організацію.
Завдання дисципліни:
1) сформувати уявлення про функціональну організацію нервової системи людини;
2) сформувати уявлення взаємозв’язок нервової системи людини та її психічної діяльності.
У результаті засвоєння науки студенти будуть
Знати:
- особливості будови нервової тканини і основного типу її клітин – нейронів;
- особливості будови основних структур центральної нервової системи;
- особливості будови основних відділів периферичної нервової системи.
Вміти:
- розрізняти на рисунках, схемах, анатомічних препаратах основні частини і структури нервової системи людини;
- описувати особливості взаємозв’язків різних нервових структур;
- пояснювати функції окремих частин нервової системи людини.
Предметом навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи людини» є будова і функціонування нервової системи людини.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету