Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етнопсихологія

Метоювивчення дисципліни «Етнопсихологія» є: опанування теоретичними знаннями наукового розуміння складних процесів духовно-психічного розвитку народу; етнічної, культурологічної, психологічної своєрідності людей, народів, націй, що виокремлюються у ході їхнього розвитку.

Завдання:

-   сформувати цілісне уявлення про специфіку етнопсихології, її об’єкт і предмет, про її історію в зарубіжній і вітчизняній психології, перспективи її подальшого розвитку;

-   сформувати у студентів уявлення про етнопсихологічні, етнокультурні та етносоціальні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві;

-  навчити студентів органічно пов’язувати здобуті психологічні знання та навички з практичним розв’язанням проблем міжетнічного пізнання та спілкування.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету