Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія психології

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни «Історія психології» розроблено відповідно до ухвали Вченої ради від 01.12.2005 р. «Про затвердження «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ».

Навчальна діяльність студентів спрямовується не лише на засвоєння змісту дисципліни «Історія психології», а й на формування таких особистісно та суспільно значущих рис майбутнього фахівця як самостійність, активність, ініціативність, систематичність, дисциплінованість, результативність та ефективність у професійній діяльності та інших сферах життєдіяльності.

Формуванню зазначених рис особистості має сприяти система поточного і підсумкового контролю успішності навчання.

В основі системи поточного і підсумкового контролю успішності навчання по кафедрі педагогіки та психології системна та систематична оцінка дій та продуктів дій студента над завданнями до кожної теми дисципліни протягом всього навчального року.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету