Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Юридична психологія

“Юридична психологія” (5 кредитів) є дисципліною, що синтезує психологічні та юридичні знання, визначаючи психологічні механізми в юридичній діяльності.  У процесі вивчення дисципліни студенти-юристи дізнаються про психологічні закономірності системи “людина-право”, способи застосування психологічних знань у різних сферах юридичної діяльності, форми співпраці юриста і психолога (судово-психологічна експертиза, психологічна консультація тощо), напрямки та зміст проведення психолого-профілактичної роботи з метою запобігання порушень правосвідомості і поведінки та психокорекційних заходів, а також вчаться застосовувати психологічні знання для аналізу конкретних ситуацій в професійній діяльності, порівнювати власні психологічні особливості із професійно значущими, аналізувати отримані результати і проектувати власний особистісний розвиток із урахуванням вимог професії. Курс включає змістові модулі: психологія правопорушень; психологія професійної діяльності юриста.

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету