Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та методи психологічного дослідження

Курс «Методологія та методи психологічного дослідження»є нормативним для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія».

Одним із важливих завдань вищої освіти є розвиток дослідницьких умінь студентів. Як у повсякденній, так і професійній діяльності постійно відчувається потреба у вирішенні різноманітних науково-практичних проблем, які можуть розглядатися як дослідницькі завдання, що вимагають для свого вирішення спеціальних умінь та навичок. Проте, як показує досвід, випускники вищих навчальних закладів, незважаючи на те, що саме вони є основною рушійною силою науково-технічного і соціального прогресу, часто-густо мають недостатній досвід, який дає можливість практичного застосування структури наукового пошуку, спираючись на його філософію та методологію. Усвідомлюючи зазначене, зауважуємо, що актуальною потребою студентів виступає вивчення методології наукових досліджень. Знання теоретичних концепцій потребує наукової систематизації та взаємоузгодження на основі створення інтегруючих методологічних конструкцій, підходів; вміння адекватно вибирати та використовувати методи, технології, аналізувати та інтерпретувати нові експериментальні факти та емпіричні дані сприятиме краще зрозуміти професійну реальність.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету