Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Педагогічна психологія

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки курсу «Педагогічна психологія» розроблено з урахуванням вимог щодо підготов­ки практичних психологів.

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю визначають обсяги знань, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Педагогічна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Педагогічна психологія» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Тому конкретною метою курсу «Педагогічної психології» є забезпечення майбутніх практичних психологів теоретичними знаннями з основ педагогічної психології, зокрема: озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення практичної підготовку студентів для роботи з різними суб’єктами навчально-виховного процесу.

 

 

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету