Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія

Предмет науки. Наука «Психологія» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування, знання й уміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком. Такий зміст дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання до розвитку й управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

 Основу елементів бази знань даної науки складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, основи взаємодії й спілкування, процеси і механізми управління життєдіяльністю особистості у процесі навчання та професійної діяльності.

 Загальна навчальна мета. Вивчення науки «Психологія» дозволяє пізнати закономірності психічної діяльності людини, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитись виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання і професійного становлення. Тим самим створюються умови для оптимальної адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті та закладаються основи ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності. 

Остання редакція: 15.12.15

Публікаціі з предмету

 • Психологія «Коучинг» (152.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Коучинг» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» (203.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Нейропсихологія» (213.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Нейропсихологія» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Патопсихологія» (201 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Профорієнтація та профвідбір» (192 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Профорієнтація та профвідбір» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія особистості» (236 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія особистості» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія саморегуляції» (179 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія саморегуляції» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія споживання» (149 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія споживання» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологічний супровід організаційних змін» (157.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологічний супровід організаційних змін» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологічне консультування» (189.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологічне консультування» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Теорія і практика психологічного тренінгу» (173 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика психологічного тренінгу» для студентів четвертого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102«Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія 051 (64.1 KB) методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Е07 «Економічна аналітика», 6Р06 «Зелена економіка», 6Р07 «Економіка міста та урбаністика», 6А04 «Економіка агробізнесу», 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»29 Січня 2019 р.
 • Психологія 072 (55 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ф03 «Фінанси», 6Ф04 «Корпоративні фінанси»29 Січня 2019 р.
 • Психологія 073 (46.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6А03 «Менеджмент агробізнесу»29 Січня 2019 р.
 • Психологія 076 (56.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Р04 «Комерційна діяльність та логістика», 6Е08 «Підприємництво», 6М04 «Міжнародний бізнес»29 Січня 2019 р.
 • Психологія 281 (48.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Е05 «Публічне управління та адміністрування»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Анатомія та фізіологія НС людини» (208.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія НС людини» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Основи наукових досліджень у психології» (209 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у психології» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Педагогіка» (235.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Практикум з загальної психології: основні методи» (273 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Практикум з загальної психології: основні методи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Вступ до психології» (180 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до психології» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Вступ до спеціальності» (176.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Загальна психологія: основні проблеми» (162 B)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія: основні проблеми» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Загальна психологія: пізнавальна сфера особистості» (279 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія: пізнавальна сфера особистості» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психодіагностика» (209.5 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психофізіологія та диференційна психологія» (224.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія та диференційна психологія» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна 29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психогігієна трудової діяльності» (190 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психогігієна трудової діяльності» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психолінгвістика» (161 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психолінгвістика» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія здоров’я» (57.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Реабілітаційна педагогіка» (211 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Реабілітаційна педагогіка» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Загальна психологія: афективна сфера особистості» (183 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія: афективна сфера особистості» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Загальна психологія: афективна сфера особистості» (183 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія: афективна сфера особистості» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Загальна психологія: мотиваційно-поведінкова сфера особистості» (213.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія: мотиваційно-поведінкова сфера особистості» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Експериментальна психологія» (205.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Математичні методи в психології» 2курс (191 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» для студентів другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Математичні методи в психології» 3курс (191 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Економічна психологія» (208 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економічна психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Клінічна психологія» (214 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Організаційна психологія» (200 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організаційна психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Основи психосоматики» (170 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи психосоматики» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Основи саморегуляції» (180 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи саморегуляції» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Політична психологія» (191.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Політична психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія маркетингу» (175.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія маркетингу» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Соціально-психологічний тренінг» (41.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Соціальна психологія» (231.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Вікова психологія» (227.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вікова психологія» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія «Психологія ділового спілкування» (166.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування» для студентів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»29 Січня 2019 р.
 • Психологія (для спеціальності Професійна освіта. Економіка) (91 KB)Паспорт  дисципліни Психологія» для спеціальності «Професійна освіта.Економіка02 Вересня 2016 р.
 • Психологія (91 KB)паспорт  науки «Психологія». Дисципліна бакалаврського рівня.02 Вересня 2016 р.