Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи психології та педагогіки

Вивчення науки «Основи психології та педагогіки» дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитись виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей в процесі навчання. Тим самим створюються умови для кращої адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті і закладаються основи ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності.

Предмет науки.Наука «Основи психології та педагогіки» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування (психологічний аспект), та знання і вміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком (педагогічний аспект). Такий інтегрований зміст дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання до розвитку і управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей. 

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Основи психології та педагогіки (74 KB)Паспорт  дисципліни «Основи психології та педагогіки»02 Вересня 2016 р.
  • Основи психології та педагогіки (324 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Основи психології та педагогіки» 01 Вересня 2016 р.