Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи біології і генетики людини

Метою вивчення «Основ біології та генетики людини» є формування системи знань про закономірності функціонування організму людини, механізми спадковості й мінливості як основу біологічної еволюції виду Homo sapiens, біогенетичну детермінованість психофізіологічних властивостей людини.

 

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету