Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія

Предмет науки. Наука «Психологія» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування, знання й уміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком. Такий зміст дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання до розвитку й управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

 Основу елементів бази знань даної науки складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, основи взаємодії й спілкування, процеси і механізми управління життєдіяльністю особистості у процесі навчання та професійної діяльності.

 Загальна навчальна мета. Вивчення науки «Психологія» дозволяє пізнати закономірності психічної діяльності людини, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитись виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання і професійного становлення. Тим самим створюються умови для оптимальної адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті та закладаються основи ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності. 

Остання редакція: 15.12.15

Публікаціі з предмету