Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія спілкування

Робоча навчальна програма з дисципліни „Психологія спілкування»  є нормативним документом КНЕУ, розробленим кафедрою педагогіки та психології на основі освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів до фахової та викладацької діяльності.

Програма розроблена з урахуванням рекомендацій Міносвіти України “Про реалізацію заходів Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття)” – психолого-педагогічна  підготовка студентів та досвіду засвоєння цієї дисципліни студентами (самопрезентація, психолого-педагогічний та комунікативний аспект управлінської діяльності тощо). Вона визначає обсяги знань, якими повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму освоєння навчального матеріалу дисципліни „Психологія спілкування”, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Психологія спілкування (46.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Психологія спілкування»02 Вересня 2016 р.
  • Психологія спілкування (406 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань знавчальної дисципліни «Психологія спілкування»01 Вересня 2016 р.