Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія професійної діяльності

Мета навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності» – знати та вміти пояснювати основні психологічні поняття, принципи, закономірності, теорії і положення сучасної психології праці, навчитись визначати особливості трудової діяльності працівників, проводити процедури аналізу трудової діяльності, а також набути досвіду професійної рефлексії як майбутнього фахівця-психолога.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету