Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія здоров’я

Мета навчальної дисципліни «Психологія здоров’я»: формування системи знань про психологічні аспекти здорового способу життя, психологічні основи виникнення хвороб, вплив психологічних чинників на здоров’я людей і виникнення хвороб та умінь застосовувати ці знання у наукових дослідженнях і у психологічній практиці.

Завдання: оволодіти теоретико-методологічними основами знань з психології здоров’я і практичними уміннями розпізнавати етіологічні та діагностичні кореляти здоров’я, хвороби, використовуючи релевантні психодіагностичні засоби аналізу впливів негативних чинників на стан здоров’я людини, здобути просвітницьку компетентність з питань здоров’я, пропагування здорового способу життя.

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Психологія здоров’я (52 KB)Паспорт  дисципліни«Психологія здоров’я»02 Вересня 2016 р.
  • Психологія здоров’я (71.1 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психологія здоров’я»01 Вересня 2016 р.