Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління трудовим потенціалом

Метою навчальної дисципліни є формуваннязнань з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні та рівні підприємства з допомогою засобів та сучасних методів управлінського впливу.

Основні завдання навчальної дисципліни:

-         сформувати у студентів стійкі знання теорії управління трудовим потенціалом;

-         допомогти студентам набути вмінь і навичок самостійно розробляти заходи щодо вдосконалення системи управління трудовим потенціалом;

-         розкрити сутність мотивації економічної активності; використання людського капіталу;

-         дати студентам уявлення щодо ефективності використання трудового потенціалу.

-         сприяти розвитку здібностей до науково-дослідної роботи в сфері макрорівневого аспекту трудового потенціалу  суспільства та рівня підприємства;

-         “прищепити” елементи державницького мислення в підходах до вивчення налізу і використання наявних ресурсів праці суспільства.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-       адекватно застосовувати основні поняття при аналізі макроекономічних процесів на ринку праці

-   характеризувати сучасну демографічну ситуації в Україні.,суб’єкти, об’єкти та методи демографічної і міграційної політики.

-       характеризувати місце і роль різних соціально-демографічних груп населення в трудовому потенціалі суспільства.

-    характеризувати якісні зміни праці в ринкових умовах та вимоги до якості трудового потенціалу

- оцінювати роль  міжнародної організації праці (МОП) як координатора міжнародного співробітництва.

- здійснювати розробку пропозицій щодо вирішення проблем управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.

- оцінювати показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу на рівні підприємства регіону, держави.

- використовувати основи класифікації резервів ефективності використання трудового потенціалу на рівні підприємства регіону, держави та розробляти відповідні пропозиції.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Управління трудовим потенціалом (456.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Управління трудовим потенціалом (105.5 KB)паспорт з науки «Управління трудовим потенціалом». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.