Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит персоналу

 

 

Метою опанування науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів чи керівників служби персоналу, економічних відділівз праці і зарплати, нормування праці, охорони та безпеки праці при вирішенні питань оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин на основі аудиту та контролінгу персоналу.

          Студенти матимуть компетенції(вміння):

–       проводити експертизу стану управління персоналом організації;

–       оцінювати ефективність діяльності організації у сфері ефективності використання персоналу та регулювання соціально-трудових відносин;

–       визначати конкурентоспроможність організації у соціально-трудовій сфері;

–       аналізувати та оцінювати рух персоналу в організації;

–       аналізувати витрати на персонал та їх структуру в «центрах відповідальності» організації;

–       планувати витрати на персонал в «центрах відповідальності» організації;

–       проводити контролінг виконання бюджету організації по витратах на персонал;

–       розробляти систему управління витратами на персонал організації;

–       аналізувати та оцінювати прибутковість інвестицій у персонал організації.

Матеріали

Остання редакція: 18.02.20

Публікаціі з предмету

  • Аудит персоналу (706 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит персоналу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Аудит персоналу (134.5 KB)паспорт з науки «Аудит персоналу» 06 Вересня 2017 р.