Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні технології в управлінні персоналом

 

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Метою опанування дисципліни є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці.

Завдання дисципліни: ознайомлення з основними тенденціями інформатизації, опановання практичних навичок у використанні інформаційних технологій в професійній діяльності.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         наявність уявлення про роль і значення інформації, ІС і ІТ в розвитку сучасного суспільства і економіки знань; 

-         володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації,

-         наявність навиків роботи з комп'ютером  як  засобом управління інформацією;

-         здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і в корпоративних ІС при вирішенні завдань управління персоналом;

-         володіння методами і програмними засобами обробки ділової інформації та навиками роботи із спеціалізованими кадровими комп'ютерними програмами;

-         здатність взаємодії з службами інформаційних технологій і ефективне використання корпоративних  ІС  при  вирішенні  завдань  управління персоналом. 

Остання редакція: 03.04.20

Публікаціі з предмету