Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кадрове адміністрування

Мета наукисформувати у студентів систему знань з теорії і практики кадрового адміністрування. Надати студентам систематизовані знання про документальне оформлення та правові аспекти кадрової роботи як складової частини процесу управління персоналом.

Завдання науки: вивчення теоретико-методичних та практичних основ щодо сутності, змісту кадрового адміністрування, самостійної розробки і обґрунтовування  заходів щодо вдосконалення структурних підрозділів з управління персоналом.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

•        розробляти і оформляти нормативні документи кадрової служби організації;

•        складати і оформляти організаційно-розпорядчі документи і документи, що супроводжують трудові процеси;

•        оформляти документи при прийомі на роботу, при переведенні, при атестації персоналу, при розірванні трудової угоди тощо;

•        вирішувати трудові конфлікти на основі законодавчих, нормативно-правових актів;

•        застосовувати на практиці державні стандарти, нормативні та методичні документи, що регламентують організацію роботи з кадровими документами;

•        оформляти документи щодо порядку підготовки наказів по особовому складу, ведення трудової книжки, особових справ, знайомство з сучасними способами і технікою створення документів, систематизацією документів, номенклатурою справ для їх формування і зберігання;

•        розраховувати тривалість відпустки та компенсації за невикористані дні  щорічної відпустки.

 

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Кадрове адміністрування (408.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Кадрове адміністрування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Кадрове адміністрування (101.5 KB)06 Вересня 2017 р.