Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

 

Мета опанування дисципліни— формування теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій в контексті формування професійної та інформаційної культури.

«Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» — професійно орієнтована дисципліна, що входить до варіативної частини навчального плану і викладається для студентів другого курсу і яка є логічним продовженням наук «Українська словесність» та «Інформатика та комп’ютерна техніка». Ця дисципліна є вибірковою.

Завдання дисципліни:

— засвоєння студентами організаційно-правових основ документування управлінської діяльності;

— засвоєння студентами теоретичних правил складання та оформлення основних видів управлінських документів;

— формування системи знань про сучасні службові документи, які використовуються в процесі управління;

— набуття практичних навичок складання основних управлінських документів з використанням персонального комп’ютера з сучасним програмним забезпеченням;

— аналіз і виявлення типових помилок, що трапляються під час складання та оформлення службових документів.

— набуття студентами знань щодо сучасних вимог до організації діловодства на основі використання комп’ютерних технологій.

— формування раціональних підходів до організації роботи зі службовими документами.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

— застосовувати законодавчі акти, національні стандарти, інші нормативні та методичні документи у сфері діловодства;

— систематизувати управлінську документацію за різними класифікаційними ознаками і групами;

— організовувати раціональний рух документів в організаціях різних форм власності;

— застосовувати правила комп’ютерного набору при оформленні різних видів текстового матеріалу;

— впроваджувати комп’ютерні технології в управлінську діяльність установ, організацій, підприємств;

— конструювати різні види бланків документів відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення»

— розташовувати реквізити документів відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення»

— складати тексти найтиповіших управлінських документів;

— використовувати при створенні документів комп’ютерні шаблони;

— створювати комп’ютерні шаблони документів;

— застосовувати теоретичні знання з особливостей оформлення різних видів службових документів для професійного їх відтворення на комп’ютері, використовуючи можливості текстового редактора Word.

Остання редакція: 28.03.19

Публікаціі з предмету

  • Діловодство з використанням комп’ютерної техніки (106 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань «Економіка та підприємництво», спеціальність: 6Е03, 6Е04, 6Е05, 6Е06, 6О01, 6А01, 6А02, 6А03, 6Ф01, 6Ф02, 6У01, 6У0210 Жовтня 2019 р.
  • Діловодство з використанням ПК (88 KB)паспорт навчальної дисципліни «Діловодство з використанням ПК». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.