Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи охорони праці

 

Мета дисципліни– допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Завдання дисципліни:

-              засвоєння студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

-              розвиток  у студентів навичок науково-дослідницької діяльності, привчання їх до самостійності та відповідальності;

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         обґрунтовувати необхідність цілеспрямованого і системного управління умовами праці;

-         визначати вплив факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на людину та методи захисту від їх негативного впливу;

-         здійснювати нормування умов праці;

-         оцінювати стан виробничого середовища;

-         визначати стан умов праці на основі атестації робочих місць;

-         проводити аналіз стану травматизму, профзахворюваності та травматизму;

-         розробляти заходи по відшкодуванню наслідків травматизму та профзахворювань і боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

-         запроваджувати нормативно-правове забезпечення охорони праці;

Остання редакція: 28.03.19

Публікаціі з предмету

  • Охорона праці 051 (109.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Основи охорони праці (всі спец) (105.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки06 Вересня 2017 р.
  • Основи охорони праці і БЖД (1 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки06 Вересня 2017 р.
  • Основи охорони праці і БЖД (55.8 KB)паспорт науки основи охорони праці і БЖД06 Вересня 2017 р.
  • Основи охорони праці (всі спец.) (86 KB)паспорт з науки «Основи охорони праці БЖД». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.
  • Основи охорони праці (ІТ-галузь) (86.5 KB)паспорт науки основи охорони праці (ІТ-галузь)12 Липня 2016 р.
  • Основи охорони праці (ІТ-галузь) (354 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки Основи охорони праці (ІТ-галузь)07 Липня 2016 р.