Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління зайнятістю

Метою наукиє оволодіння знаннями з теоретичних і нормативно-правових засад функціонування ринку праці і управління зайнятістю; формування навичок аналізувати ситуацію, визначати тенденції на ринку праці для формулювання висновків, рекомендацій щодо забезпечення ефективної зайнятості.

Завданнями наукиє набуття слухачами навичок:

-          виявляти і використовувати механізм функціонування ринку праці;

-          виявляти і оцінювати вплив факторів на кон’юнктуру ринку праці;

-          оперувати нормами законодавства з питань ринку праці та зайнятості;

-          виконувати розрахунки основних показників функціонування ринку праці.

       Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         розробляти методичні рекомендації щодо впровадження гнучких режимів робочого часу;

-         організовувати створення робочих місць на підприємстві за рахунок дотацій служби зайнятості;

-         укладати договори на отримання дотацій на створення додаткових робочих місць, організацію професійного навчання і громадських робіт;

-         вдосконалювати вітчизняну нормативно-правову базу функціонування ринку праці;

-         прогнозувати можливі наслідки змін у вітчизняному законодавстві з питань зайнятості і ринку праці;

-         розробляти і вносити редакційні правки у змістовну частину розділу колективного договору «Забезпечення зайнятості»;

-         проводити тренінги з незайнятими особами з певної тематики – пошук бажаної роботи та набуття необхідних для її отримання знань, навичок і вмінь; написання та оформлення резюме; оволодіння технікою телефонних дзвінків та проведення співбесіди з роботодавцем;

-         розраховувати розмір допомоги по безробіттю за різних умов її отримання;

-         розраховувати розмір штрафу та пені за порушення наукисплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Управління зайнятістю (518 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління зайнятістю» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Управління зайнятістю (103 KB)паспорт з науки  «Управління зайнятістю»06 Вересня 2017 р.