Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальна відповідальність

Мета вивчення наукиполягає у формуванні фундаментальних знань з теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки її суб’єктів (інститутів).

Завдання науки -ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо використання сучасних практик взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб’єктів суспільного життя, створити умови для стійкого стабільного розвитку держави і суспільства.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-       визначати ступені розвитку соціальної відповідальності як передумови вибору організаційно-управлінських механізмів імплементації соціальної відповідальності у практику діяльності різнорівневих суб’єктів;

-       ідентифікувати напрями активізації соціальної відповідаль­ності на різних рівнях;

-       розробляти теоретико-прикладні сценарії запровадження принципів соціаль­ної відповідальності на різних рівнях;

-       розробляти пропозиції та проектувати заходи (зобов’язання) сторін соціального діалогу щодо розвитку форм соціального партнерства;

-       розробляти заходи з поліпшення іміджу організації та репутаційну програму організації в контексті КСВ;

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету