Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Людський розвиток

Метою дисципліниє формування орієнтованої на розвиток соціально-економічної культури в українському суспільстві, а також сприяння розширенню можливостей людського розвитку в Україні через поширення серед студентів прогресивних знань та ідей людського розвитку.

Завданнями дисципліниє формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення людського розвитку в Україні.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

―      проводити аналіз зисків та витрат при інвестиціях у розвиток людини;

―      проводити оцінку економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал;

―      здійснювати аналіз проблем людського розвитку, що висвітлюються у Доповідях про людський розвиток ПРООН.

―      розраховувати та аналізувати Індекс людського розвитку та його складові.

Остання редакція: 29.01.16