Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління соціальним розвитком

Метою навчальної дисципліни є формуваннязнаньз основ наукового і практичного управління соціальним розвитком на макро- та мікро – рівнях  в умовах побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки, які необхідні фахівцеві для роботи на підприємствах різних форм власності та в державних відповідних установах.

Завдання дисципліни- визначення програмних заходів, дослідження діяльності інститутів, органів та служб щодо діяльності з розвитку соціальних, соціально-трудовихвідносин, між працівниками в трудових колективах, соціальних групах, соціальними прошарках суспільства, у центрі яких і головна їхня кінцева мета — людина, її добробут, соціальний захист і цивілізований соціальний розвитоксуспільства в цілому.

            Студенти матимуть компетенції(вміння):

—   аналізувати соціальні процеси та управління їх розвитком;

—   розробляти пропозиції щодо підвищення результативності діяльності соціальної сфери суспільства;

—   розробляти та обґрунтовувати заходи управлінського впливу в соціально-політичній, соціально-трудовій сферах;

—   розраховувати соціальні допомоги стосовно різних подій і для різних категорій населення, як то, - інвалідів, сімей з дітьми, бідних верств населення, безробітних;

—   розраховувати розмір пенсії, використовуючи законодавчу базу сфери пенсійного страхування та забезпечення;

—   розробляти заходи соціально політичного характеру для колективного договору та соціального плану підприємства(організації);

—   розробляти соціальні послуги та їх надання працівникам підприємства і членам їх сімей.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету